Doğa Sporları ve Faydaları

Doğada yapılan dağcılık, tırmanış, kayak, kanyoning, rafting, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü vb. türü aktiviteler doğa sporu olarak isimlendirilmektedir. Şehirleşmenin artmasıyla, insanlar özellikle keşfetmek ve öğrenmek amacıyla doğaya gitmeye başlamış ve son yıllarda şehir hayatının yoğun stresli ortamından kaçmak isteyenlerin çoğalmasıyla doğa sporları popüler hale gelmeye başlamıştır..... Devamı için

Genel Olarak Dağcılık

İnsanoğlu yaşam kavgası verdiği günlük hayatın monotonluğu içinde kaybettiği merak, heyecan duyma ve özgürleşme ruhunu ancak doğada bulabilir. Türkiye hemen hemen herkesin gidebileceği ve tırmanabileceği ve eşsiz doğal güzellikleri olan büyüklü küçüklü bir çok dağı bulunan bir cennet. Bu nedenle Türkiye'de yaşayıp bir kez olsun bir dağın zirvesine tırmanmayı denememiş olmak, üç tarafı denizlerle çevrili bu ülkede ayaklarını denize hiç sokmamış olmakla eş değer gibi aslında..... Devamı için

Genel Olarak Doğa Yürüyüşü

Güç ve efor sarf edilerek doğada yapılan ve belirli zorluklar içeren, irade gösterilerek yapılan yürüyüşler, genel olarak doğa yürüyüşü (trekking) olarak isimlendirilmektedir. Trekking İngilizce kökenli bir kelimedir. Naturalist akımların etkisiyle 19 uncu yüzyılda insanlar özellikle keşfetmek ve öğrenmek için doğaya gitmeye başlamış ve yürüyüş grupları, hatta kulüpleri kurulmaya başlanmıştır..... Devamı için

Dağ Tanımı ve Türkiyenin Dağları

Dağ, yeryüzünde bulunan çeşitli coğrafi oluşumlardan biridir. Coğrafik olarak, 15 km2 lik bir alan üzerinde yer alan ve nispi yükseltinin 600 mt'yi bulduğu ve eğim değerlerinin % 40'ı geçtiği yükseltiler “Dağ” olarak tanımlanabilir. Dağ genel olarak "oturduğu zeminden en az birkaçyüz metre yüksek, eğimli yamaçları ile çevresine hakim ve oldukça geniş bir alan kaplayan coğrafi oluşumlara" dağ denilmektedir..... Devamı için

Tırmanış / Yaşam Hikayeleri

Dağ tırmanışları zorlu etaplar içeren ve yüksek performans gerektiren, zirveye ulaşmayı hedefleyen faaliyetlerdir. Tırmanışlar esnasında kişisel faktörler kadar, doğal faktörler de tırmanışı olumlu veya olumsuz olarak etkiler. Dağda rahat patikalarda yürüyebileceğiniz gibi bazen çarşak bölgelerde yürüyüp; bazen de kayalara tırmanabilirsiniz..... Devamı için