KULÜBE ÜYELİK KOŞULLARI

18 yaşını bitirerek medeni hakları kullanma hakkına sahip olan ve derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmak isteyen herkes Madadost'a üye olabilir. Kulübe üyelik, en az bir kulüp üyesinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Üyeler eşit hakka sahip olup, aralarında ayrımcılık yapılamaz. Hiç kimse kulübe üye olmaya veya kulüpte üye kalmaya zorlanamaz. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Kulübe üye olabilmek için; aşağıda linki bulunan "Üyelik Başvuru Formu"nun elektronik ortamda doldurulup, 3 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 20 TL üyelik başvuru aidatının Kulüp yönetimine teslim edilmesi yeterlidir. -

Kulübümüzün yıllık üyelik aidatı 2011 yılı için (aylık 2 TL) toplam 24 TL dir.

  • Üyelik Başvuru Formu