Çalışma Konuları

Madadost şu aşamada dağcılık, doğa yürüyüşü(trekking) ve doğa fotoğrafçılığı alanında faaliyet göstermekte olup; zaman içinde izcilik, bisiklet, kanyoning, ve kayak gibi doğada yapılan spor dallarının altyapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, kuruluş amaçlarına uygun olarak yukarıda sayılan spor faaliyetlerini organize eder ve üyelerinin gerek teorik, gerekse pratik olarak eğitim almalarına olanak sağlar. Aylık ve yıllık programlar düzenler.

Kulübümüzün çalışma konuları aşağıdadır:

a) Yukarıda sayılan faaliyet alanlarında sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak, spor yarışmaları düzenlemek,

b) Bu faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar ve araştırmalar yapmak,

c) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

d) Yerli veya yabancı doğa sporları kulüp ve sporcuları ile işbirliği yaparak, faaliyet alanına giren spor dallarında etkinlikler organize etmek, rehberlik hizmeti vermek,

e) Kulüp amacına uygun sosyal etkinliklerde bulunmak. Bu etkinlikler kapsamında kültür ve eğitim gezileri, sergiler, yemekli-yemeksiz toplantılar dinletiler, slayt ve film gösterileri düzenlemek,

f) Faaliyet konularıyla ilgili her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları (kitap, dergi, harita vb) temin etmek ve arşiv oluşturmak,

g) Çalışmalarını duyurmak amacıyla bülten, gazete, dergi, kitap gibi yazılı yayınlar çıkarmak ile web sayfası düzenleyerek elektronik ortamda yayın yapmak,

h) Kulüp üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmeye yönelik, moral-motivasyonlarını artırıcı etkinlik ve sportif faaliyetleri düzenlemek, üyelerinin sportif kültürlerini artırmaya yönelik çalışmalara katılmasını özendirmek.