Madadost'un Amacı

Madadost olarak temel amacımız; üyelerimize ve isteklilere dağcılık ve doğa sporlarını tanıtmak, dağcılık ve doğa sporlarını yapma olanağı sağlayarak zihinsel ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Ayrıca üyelerimiz ve isteklileri doğayla buluşturup, doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi, çevrenin korunmasına katkı sağlamak ve üyeler arasında sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçlamaktayız.

Kulüp olarak ilgilendiğimiz spor dalları olan dağcılık ve doğa sporlarını literatürde kabul görmüş kural ve disiplinler dahilinde yapmayı temel kural olarak kabul ederiz. Ayrıca gerek kulüp yönetimi gerekse kulüp üyeleri, kulübü temsil ettikleri diğer kurum, kuruluş veya kulüplerle olan ilişkilerde aşağıda ana başlıklar altında toplanmış prensipler dahilinde hareket ederler. Bu prensipler ......

a.) Madadost, sadece dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen amatör bir spor kulübüdür.

b.) Siyasetle ilgilenmez ve herhangi bir siyasi oluşumla veya ideoloji ile ilişkisi bulunmamaktadır.

c.) Kulüp ticaretle uğraşmaz, kulüp üyeleri ve yöneticileri kişisel çıkar sağlamaya yönelik faaliyet ve etkinliklerde bulunamaz.

d.) Kulüp faaliyetlerinde gönüllülük esas olup, tüm katılımcılar eşit hakka sahiptir.