Madadost V. Olağan Genel Kurul Toplantısı - 26 Mayıs 2018

Kulübümüzün 5. Olagan Genel Kurulu 26 Mayıs 2018 cumartesi günü tamamlanmıştır. Tüzüğe göre her 2 yılda bir Mayıs ayı içinde yapılmak zorunda olan Genel Kurul için 19 Mayıs 2018 cumartesi günü belirlenmiş ancak toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca toplantı 26 Mayıs 2018 cumartesi gününe ertelenmiştir. 26 Mayıs cumartesi günü 27 üyenin katılımı ile çoğunluksuz olarak ikinci toplantı yapılmış ve yapılan seçimle aşağıda isimleri yazılı üyeler Yönetim Kurulu üyeliği (asil) ile Denetleme Kurulu üyeliklerine (asil) seçilmişlerdir. Ayrıca Genel Kurul Toplantısında yapılan tüzük değişikliği ile Yönetim Kurulu üyelik sayısı beşten (5) yediye (7) çıkarılmıştır. Ayrıca Genel Kurul'da Yüksel ALPKAYA Kulübün Onursal Başkanı olarak kabul edilmesi yönünde karar alınmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL)

SIRA NO
ADI SOYADI
GÖREVİ GÖREV BAŞLAMA TARİHİ GÖREV BİTİŞ TARİHİ
1
Halil İbrahim ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı
26/05/2018
-
2
Melek SAN
Başkan Yardımcısı
26/05/2018
-
3
Esat YILMAZ
Sayman
26/05/2018
-
4
Nil AÇIKGÖZ
Genel Sekreter
26/05/2018
-
5
Adil YAZIBAKAN
Üye
26/05/2018
-
6
Eftal DÖNMEZ
Üye
26/05/2018
-
7
Ceren ERİKEL
Üye
26/05/2018
-

DENETLEME KURULU ÜYELERİ (ASİL)

SIRA NO
ADI SOYADI
GÖREVİ GÖREV BAŞLAMA TARİHİ GÖREV BİTİŞ TARİHİ
1
İsmail GÜLMEZ
Başkan
26/05/2018
-
2
Aydan ERTEKİN
Üye
26/05/2018
-
3
Ülkü YÜKSEL
Üye
26/05/2018
-