Madadost IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı - 23 Mayıs 2016

Kulübümüzün IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı için 16/05/2016 tarihinde yapılan toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından; 23 Mayıs 2016 tarihinde 23 üyenin katılımı ile çoğunluksuz olarak ikinci toplantı yapılmış ve yapılan seçimde aşağıda isimleri yazılı üyeler Yönetim Kurulu Üyeliği (asil) ile Denetleme Kurulu Üyeliklerine (asil) seçilmişlerdir. Ayrıca Genel Kurul Toplantısında yapılan tüzük değişikliği ile Yönetim Kurulu üyelik sayısı yediden (7), beşe (5) düşürülmüştür.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL)

SIRA NO
ADI SOYADI
GÖREVİ GÖREV BAŞLAMA TARİHİ GÖREV BİTİŞ TARİHİ
1
Yüksel ALPKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
23/05/2016
-
2
Gülsen SALMAN
Başkan Yardımcısı
23/05/2016
-
3
Esat YILMAZ
Sayman
23/05/2016
-
4
Halil İbrahim ÇELİK
Sekreter
23/05/2016
-
5
Nil AÇIKGÖZ
Üye
23/05/2016
-

DENETLEME KURULU ÜYELERİ (ASİL)

SIRA NO
ADI SOYADI
GÖREVİ GÖREV BAŞLAMA TARİHİ GÖREV BİTİŞ TARİHİ
1
İsmail GÜLMEZ
Başkan
23/05/2016
-
2
Aydan ERTEKİN
Üye
23/05/2016
-
3
Abidin AYGÜN
Üye
23/05/2016
-