2017-2018 dönemi Lisans Tescil ve Vize İşlemleri hakkında

Değerli sporcularımız

Bilindiği üzere bir kaç yıldır dağcılık lisansları 01/07/....-30/06/.... tarihleri arasını kapsayan bir yıllık dönem için düzenlenmektedir. Bu dönemin sonunda hali hazırda lisansı bulunan sporcularının lisanslarını vizeletmeleri; daha önce lisans çıkartmayan sporcuların da lisans çıkartmaları gerekmektedir. Yeni dönem için lisans tescil ve vize dönemi yaklaşmakta. Bu kapsamda Kulübümüz üyesi olan ve önümüzdeki dönemde dağlara veya doğa yürüyüşlerine katılacak arkadaşların her halükarda lisans çıkartmaları; daha önceden lisansları varsa lisanslarını vizeletmeleri gerekmektedir.

Lisans çıkartma ve lisans vizeletme işlemleri Kulübümüz koordinasyonunda yapılacak olup; Kulübün bilgisi dışında bireysel olarak lisans çıkarma ve vize işlemi yapılmayacaktır. Bireysel olarak vize işlemi yapıldığının tespiti halinde sporcunun Kulüple ilişkisi kesilip, lisansının iptaline yönelik işelemler yapılır. Lisans çıkarabilmek için Kulübümüze üye olmak şarttır.

Lisans çıkarılması veya lisans vizesi için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.

Lisans çıkartmak için gerekli evraklar:

a.) Lisans Tescil Belgesi
b.) Sağlık İzin Belgesi
c.) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
d.) 3 adet fotoğraf

Lisans vizesi için gerekli evraklar:

a.) Sağlık izin belgesi
b.) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c.) 1 adet fotoğraf